Renginiai

Paroda „Meniniai pasisveikinimai“

Antano Mončio (1921–1993) kūriniai Anykščiuose

2021 m. kovo 4 d. – gegužės 2 d.


Paroda „Meniniai pasisveikinimai“ – tai simboliškas Antano Mončio svajonės pamatyti Anykščius, išpildymas minint skulptoriaus gimimo šimtąsias metines. Savo norą aplankyti Anykščius skulptorius išsakė 1989 m., kai po 45 priverstinės pertraukos metų, atvyko į Lietuvą, viešėjo Palangoje, kurioje būdamas ir apsisprendė savo kūrybos dalį dovanoti Lietuvai.

 

Lygiai prieš metus, prieš pat pirmojo karantino įvedimą, Antano Mončio namai-muziejus surengė skulptoriaus kūrybos „pasisveikinimą“ Vilniuje, M. K. Čiurlionio namuose, apie kurį menotyrininkas Viktoras Liutkus rašė:

 

„Garsaus lietuvių išeivijos skulptoriaus Antano Mončio gyvenime pats likimas jam pasiūlė ankstyvą progą „meniniam pasisveikinimui“ su M. K. Čiurlioniu: 1946 m., būdamas karo pabėgėliu, jis tapo M. K. Čiurlionio ansamblio, įsikūrusio netoli Tiubingeno, nariu. Šoko, grojo dūdele, dainavo. Prancūzų zonoje įsikūrusioje Freiburgo dailės ir amatų mokykloje prasidėjo ir jo meninio augimo kelias, greitai atvedęs iki Paryžiaus ir XX a. skulptūros legendos Osipo Zadkine‘o studijos. Talentingas žemaitis greitai užkariavo meno kritikos ir profesionalų kolegų dėmesį bei pasitikėjimą: bendravo su žinomu meno kritiku, būsimu Guggenheimo muziejaus parodų kuratoriumi Edwardu F. Fry, dirbo su Marcu Chagallu, broliais dvyniais Joëliu ir Janu Marteliais, dizaineriu Franciu Turbiliu, dalyvavo parodose su XX a. modernizmo klasikais Hansu Arpu, Jeanu Pauliu Laurensu, Maxu Ernstu ir kt. Išvaizdus žemaitis tapo Jano Martelio žentu, vedė jo dukrą Florence. Praeito šimtmečio 3–4 deš. Europoje išgarsėjusių skulptorių dvynių Martelių namas-studija Paryžiuje, kurią 1927 m. suprojektavo Robertas Mallet-Stevensas, broliams leidus, tapo nedidelės Paryžiaus lietuvių bendruomenės kultūrinio bendravimo vieta: čia repetuodavo Mončio 1953 m. suburtas lietuvių tautinių šokių kolektyvas, rateliuose sukosi Perkūnas Liutkus, Ričardas Bačkis, Ugnė Karvelis, žinoma, ir Antanas su Florence... Meniniai pasisveikinimai pavirto tarptautiniais.

 

Lietuva mane nutašė, o Paryžius nušlifavo...“ – taip kartodavo Antanas, kai užeidavo kalba apie Paryžiaus mokyklą, įtakas, jį dominusius meno pavyzdžius. Nors jo kūriniuose atrandi daug sąšaukų su XX a. moderniojo meno įvairiomis stilistinėmis atšakomis, bet nugali autentiškoji prigimtis, Žemaitijos dvasia tarp banguojančių linijų ir formų. Ramus ir lėtakalbis, nedaugžodžiaujantis skulptorius turėjo išpuoselėtą stiliaus jauseną ir improvizacijos dovaną, Paryžiaus aplinkoje suvešėjo formų elegancija ir žaismingumas, atsivėrė improvizacijos ir vaizduotės šaltiniai. Ką jis ir ant ko bepiešdavo ar liedavo akvareles – kartono skiaučių, pakuočių, senų bloknotų, kalendorių, laikraščių atplaišų – susiliedavo į keistą ir mįslingą linijų, nutekėjusio dažo, vandeningos dėmės derinius. Jo ranka, pasidavusi vaizduotei ir žaismei, siurrealistiniais motyvais išmargino nuolat prancūziškai skaitytas Oskaro Milašiaus Lietuviškas pasakas (1972)“.

 

A. Mončio kūrinių paroda Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje yra nedidelis, bet svarbus priminimas, kad meno kryžkelėse dažnai įvyksta įstabių susitikimų, menininkai „paduoda“ ranką, būdami nutolę laike ir erdvėje, kad ši paroda – ne tik skulptoriaus svajonės išpildymas, bet ir A. Mončio gimimo 100-osioms metinėms skirtų renginių programos pradžia. Iš Palangoje esančio Antano Mončio namų-muziejaus atkeliavo skulptoriaus 1969–1988 m. kūrybos laikotarpį atspindintys 28 darbai: paveikslai, akvarelės, koliažas ir plakatai, skulptūros, švilpiai, kaukė. Jie šioje aplinkoje nebus vieniši pasisveikinimo dalyviai: skambės autentiškų molinių švilpių, kuriuos Antanas nulipdė, muzika, parodos atidaryme išgirsime ir apie Lino Mikutos kuriamą filmą, galbūt pamatysime ir jo eskizą, apie A. Mončį kalbės menotyrininkas Viktoras Liutkus, švilpiais gros DONIS (Donatas Bielkauskas) ir Viktoras Rubežas.

 

Tenka apgailestauti, kad dėl kilusios pandemijos COVID-19 parodos atidarymas įmanomas tik nuotoliniu būdu, bet A. Mončys jau Anykščiuose ir jo kūriniai laukia betarpiškų „pasisveikinimų“ su parodos lankytojais.


Parodos „Meniniai pasisveikinimai“ atidarymas vyko virtualiai Antano Mončio namų-muziejaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. Jį vis dar galite rasti čia:

https://www.facebook.com/antanasmoncys

 

Paroda yra Projekto „Sveikinimai ir pasisveikinimai Antano Mončio gimimo 100-čiui“ dalis.

 

Projekto globėjas
Palangos meras Šarūnas VAITKUS

 

Parodos organizatorius

Antano Mončio namai-muziejus

 

Parodos partneriai

Anykščių menų inkubatorius-menų studija

Tue Freltoft

 

Projekto rėmėjai

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Palangos miesto savivaldybė

 

Informaciniai rėmėjai

Anykščių krašto laikraštis „Šilelis“

Anykščių rajono laikraštis „Anykšta“

Naujienų portalas Anykščių kraštui „Nykščiai.lt“

Regiono naujienų portalas „Anykšta.lt“