Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

(VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS IR EURAIS)

 

Pareigų pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 m. I ketv.
 2014 m. II ketv.                 


 

 


1. Direktorius 1601,0 1586,0 1610,0 1586,0  1586,0 1586,0 Lt / 459,34 EUR
2. Vyriauiasis finansininkas 1342,0 1342,0 1342,0 1325,0  1342,0 1342,0 Lt / 388,67 EUR