Naujienos

Sveikiname su Šv. Velykomis!

Sveikinu su Velykų šventėmis, linkiu, kad zuikis atneštų daug margučių, ir šiaip jau, kad šventes linksmai praleistumėt. Linkiu Jums visiems sveikatos, sėkmės visur, kur tik prikišate pirštą, džiaugsmo ir linksmų Velykų.


Iš Antano Mončio laiško Palubinskų šeimai (1951 m. kovo 17 d.)


Tad tebūnie šios Velykos ramesnės, ne tokios gausios svečių, bet su margučiais, zuikiais, sveikata ir džiaugsmu! Tebūna tai mūsų tikro atgimimo šventė!


Antano Mončio namų-muziejaus bendruomenė