Parodos Galerijoje

2008 05 01 - 05 14 Aš tikiu...

Pasaulio lietuvių išeivijos dailininkų grafikos ir tapybos darbų paroda “Aš tikiu, kad mes sugrįšim dar kada į Lietuvą” (iš 1950 09 06 Antano Mončio laiško draugui). Iš privačių Vlado ir Edvido Žukų kolekcijų.

 

Parodą pristato Vięšoji įstaiga E. Ir Vl. Žukų meno galerija “Žalias vėjas” kartu su Antano Mončio namais – muziejum.

 

Iš Lietuvos kilusių dailininkų kūryba yra mūsų kultūros dalis. Gyvenimas ir kūryba svečiose šalyse – jų biografijos tąsa. Tad privalome rinkti jų kūrinius ir integruoti į bendrą nacionalinę kultūrą. Tai ir buvo vienas iš motyvų žvalgytis tautiečių dailininkų kitose pasaulio valstybėse ir rinkti jų paveikslus.

 

Šiame paveikslų rinkinyje atstovaujamos trys dailininkų kartos. Vieni, 1944 m. vasarą apleisdami tėvynę, buvo subrendę dailininkai, kiti – vos pradėję studijas arba jas pradėjo pasitraukę iš Lietuvos. Daugiausia jaunuolių studijavo lietuvių Freiburgo dailės ir amatų mokykloje. Dėstė savi iš Lietuvos atvykę dėstytojai. Trečiai grupei priklauso kitose šalyse gimę dailininkai. Jų šiame rinkinyje vos vienas kitas.

 

Menotyrininkus domina, kokią įaką socialinės ir kultūrinės sąlygos turėjo vyresnio amžiaus dailininkų kūrybos tematikai, stiliui, atlikimo technikai. (Anot dailininko Leonardo Kazoko, Adomas Galdikas ir abstracijas JAV kurdamas liko lietuviškas.) Antroji grupė domina kitu aspektu – kiek jų kūryboje liko lietuviškumo. Freiburgo mokyklos auklėtinis Vytautas Ignas 1971 m. surengė parodą Vilniuje. Dailininkai kalbėjo, kad jis lietuviškesnis už čionykščius. Labiausiai į vietos kultūrą integravosi Australijos lietuviai dailininkai, ypač Henrikas Šalkauskas. Trečios grupės ryšys su Lietuva genetinis, pasąmonės srities.

 

Parodoje eksponuota trisdešimties aštuonių autorių per šimtą kūrinių, daugiausia grafikos. Iš JAV – Adomas Varnas, Adomas Galdikas, Juozas Bagdonas, Viktoras Vizgirda, Vytautas Kazimieras Jonynas, Viktoras Petravičius, Kazys Varnelis, Kazimieras Žaromskis ir kt. Eksponuotas Lietuvoje sukurtas JAV gyvenančio Vlado Žiliaus estampas. Tad JAV atstovauja 22 autoriai. Australijos dailininkai: Vaclovas Ratas, Henrikas Šalkauskas, Eva Kubbos, Adolfas Vaičaitis, Leonas Urbonas. Prancūzijai atstovauja Vytautas Kaziulis, Žibuntas Mikšys, Antanas Mončys, Pranas Gailius. Kanadoje dirbo Telesforas Valius, Jokūbas Dagys (čia yra kelij o piešiniai). Lenkijoje – Birutė Markuza-białostocka; 1984-1989 m. gyveno ir kūrė Papua-Naujojoje Gvinėjoje, tad ir ši šalis čia atstovaujama. Grafikos kūryboje reiškėsi Kazimieras Švainauskas. Eksponuotas tapybos darbas ir keletas ekslibrisų Stasio Eidrigevičiaus; jie sukurti Lietuvoje. Vokietijoje nuo 1982 m. gyveno ir kūrė Algimantas Švėgžda. Eksponuojama pora anksčiau, iki emigracijos sukurti išvykos į Vengriją metu. rusijai atstovauja Petras Valius (trūksta jo ypač kultyvuoto žanro – gėlių natiurmortų). Šveicarijai priklauso Juzė Katiliūtė, Urugvajuj – Alfredas Stanevičius (ryškūs inkų kultūros pėdsakai).

 

Paroda veiks 2008 –05 – 01 – 05 – 14.

Atidarymas - gegužės 1 d. 16 val.

Atgal  |  Komentarų: 0